GlasHelder

Peter de Haan

Ziet in glas een aards product dat in zijn eenvoud zowel beschutting als kleur geeft aan het binnenleven, kortom het venster van de ziel. Het is dit gevoel dat hij in schilderijvorm in glas wil uitdrukken. Bij glas-in-lood, bracht het lood naast zijn eigen schoonheid ook beperkingen met zich mee. Bij het ‘Glasfusen’ – een nieuwe techniek waarbij onder grote hitte verschillende stukken glas samensmelten – is na afkoeling alleen nog de breuklijn tussen de verschillende onderdelen zichtbaar. Dit biedt mogelijkheden voor een grotere vrijheid bij het werken met glas. En biedt meer mogelijkheden om ‘out of the box’ te denken en werken.

Hexagone1